DRG Battlefieldtours & Books

Airwar '40-'45 & Market Garden & Liberation 1945 Battlefieldtours

In de Media

Bommen belemmeren boeren te maaien op vliegbasis Deelen

Melkveehouder en akkerbouwer Arthur van Roekel kijkt vanaf zijn erf uit op 40 hectare grasland dat er momenteel ideaal bij ligt om snel gemaaid te worden. Hij moet dat gras op vliegbasis Deelen echter laten staan. Sterker nog: hij mag het hele jaar niets meer op zijn weiland doen.

Dat zit zo. Van Roekel en vier collega’s pachten grond van vliegbasis Deelen. De Duitse bezetter legde het vliegveld aan in de Tweede Wereldoorlog en vermomde het als boerderij. Het is in die tijd meerdere keren gebombardeerd.
Recent overwoog het ministerie van Defensie een ‘dropzone’ op het vliegveld, omdat de krijgsmacht meer wil oefenen. Daarop is besloten eerst te zoeken naar oude vliegtuigbommen, onder meer door de eigen explosievenopruimingsdienst.

Daarbij zijn bommen aangetroffen. De krijgsmacht kan nog blijven oefenen op de asfaltdelen van het terrein. Maar de gevonden bommen hebben dus vooral consequenties voor de boeren die grond pachten op het terrein. Ze kregen vorige week te horen dat ze in 2022 niet meer op hun land mogen.

Oude bommen

Het grootste gevaar komt volgens Defensie van oude bommen met speciale chemische vertragingsontstekers. Deze zijn gevoelig voor trillingen en leveren een groter risico op, bijvoorbeeld bij het ploegen. Minder dan een meter onder de maaigrond zijn explosieven aangetroffen. Die zouden zelfs spontaan kunnen detoneren.

De vijf boeren hebben samen enkele honderden hectares op het vliegveld in gebruik. Van sommige boeren ligt meer dan de helft van hun areaal op het vliegveld, bij anderen gaat het om een derde van het areaal. Ze noemen de maatregel bizar. ‘Er wordt hier al 75 jaar geboerd en er is nog nooit wat gebeurd, stelt Van Roekel, die de kans op ontploffingen zeer gering lijkt. ‘Zeker op grasland waar niet wordt geploegd.’

Praktische problemen

De consequenties van het verbod op het grondgebruik is groot voor de vijf ondernemers. Naast inkomensderving door een lagere oogst zijn er ook tal van praktische problemen. Akkerbouwer Freek Brunting heeft pootgoed en bietenzaad besteld en betaald. ‘Het ligt doelloos in de schuur. Er is geen vraag van andere akkerbouwers. En ik heb leveringsverplichtingen van Avebe en Suikerunie die ik nu niet kan nakomen.’

Van Roekel zit omhoog met de mest van zijn melkveetak. ‘Die moet ik afvoeren omdat ik het niet mag uitrijden op eigen land.’ Hoe het verder moet, weten de boeren nog niet. 10 mei is er een gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Defensie. Daarna weten ze meer.

23 maart 2021 Hangar Adelaert hoeve wordt gerestaureerd

Adelaert hoeve B&B

Artikel Arnhemse Koerier 23-03-2021

2018 Reportage TV Gelderland over bunker Diogenes

TV Gelderland item bunker Diogenes

21 juni 2016 : DRG OP OMROEP Gelderland

bunker Diogenes en Fliegerhorst Deelen en de plannen voor bevordering van het Battlefieldtoerisme in Gelderland.

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2112064/Bunker-Diogenes-in-Deelen-een-toeristische-trekpleister

5 mei 2015: REPORTAGE OVER BUNKER DIOGENES OP RADIO 1:

http://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/289112-hoofdkwartier-luftwaffe-staat-nog-als-een-huis

2010 UITZENDING TV ARNHEM over Fliegerhorst Deelen (deel 1 + 2) :

https://www.youtube.com/watch?v=924XkBfBmDQ

https://www.youtube.com/watch?v=90FbOgJRT8s

DIVERSE FILMPJES OP U-TUBE:

Detonatie vliegtuigbom EOD: https://www.youtube.com/watch?v=dnYZ2YO4fkQ

Geschiedenisles vliegveld door Dick Veerman: https://www.youtube.com/watch?v=mQcfbGQfxXg

https://www.youtube.com/watch?v=K64aWdeO9fg

Geschiedenis Deelen Dump: https://www.youtube.com/watch?v=5iTt-dfD7M0

RADIO REPORTAGES OMROEP GELDERLAND :

Sept. Omroep Gelderland 2007
Juli Omroep Gelderland 2009